HVAD GØR JEG VED?

DIGITAL SELVBETJENING

Folketinget har vedtaget en lov om obligatorisk digital selvbetjening.

Loven trådte i kraft den 1. februar 2014.
Det betyder i praksis, at man fremover selv skal anmelde følgende på Borger.dk ved brug af NemID


*  Omsorgs- og ansvarserklæring
*  Ansøgning om navngivning
*  Ansøgning om navneændring
*  Anmodning om begravelse eller ligbrænding

FØDSEL OG FADERSKAB

Et barns fødsel anmeldes af hospitalet, hvor fødslen er foregået. Ved hjemmefødsel skal jordemoderen anmelde fødslen. 

Er forældrene ikke gift med hinanden, kan der indsendes en Omsorgs- & Ansvarserklæring for at fastslå faderskabet. Erklæringen, der giver fælles forældremyndighed for barnet, skal være indsendt senest 14 dage efter fødslen, ellers overgår sagen til Statsforvaltningen, der indleder en faderskabssag.


Omsorgs- og ansvarserklæringen indsendes digitalt via Borger.dk.

NAVNGIVELSE

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, bliver barnet navngivet i denne forbindelse. Dåb aftales med præsten. Såfremt man ikke ønsker at få barnet døbt, skal det ønskede navn anmeldes via digital selvbetjening på Borger.dk.

DÅB

Dåben aftales med præsten/sekretæren. Ud over den, der bærer barnet, skal der være 2 til 5 faddere (dåbsvidner), der indføres i kirkebogen med korrekt navn og adresse. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. For at blive fortrolig med dåben i kirken forudsættes en samtale med præsten.

KONFIRMATION

For at blive konfirmeret skal man være døbt før konfirmationen, følge konfirmandundervisningen (7. klassetrin) og gå i kirke. 

Der holdes konfirmation i Hjerm Kirker den sidste søndag i april.

VIELSE

Kirkelig vielse aftales med præsten/sekretæren. Forud for vielsen aftales en samtale med præsten, hvor man sammen gennemgår ritualet, vælger salmer m.m.

Tidligst 4 måneder før vielsen anskaffes via Borger.dk en prøvelsesattest fra bopælskommunen.
Prøvelsesattesten afleveres til præsten forud for vielsen.

DØDSFALD OG BEGRAVELSE/LIGBRÆNDING

Anmeldelse af dødsfald samt anmodning om begravelse eller ligbrænding skal ske på Borger.dk. Anmelderen er nærmeste pårørende (ægtefælle, forældre, børn, søskende, i nævnte rækkefølge). Såfremt nærmeste pårørende ikke har mulighed for at anmelde digitalt, skal man udfylde en fuldmagt, der giver en anden pårørende/person eller bedemanden fuldmagt til at indtaste anmodningen. 

Denne fuldmagt findes på www.personregistrering.dk under ”udskriv blanketter”.
Hvis man henvender sig til bedemanden, vil han/hun træffe de nødvendige aftaler med præst, kirkegård og kirkekontor.

NAVNEÆNDRING

Ved ønske om navneændring udfyldes ansøgningen på Borger.dk.

Man kan ansøge om navneændring på egne eller sit barns vegne. Dog forudsættes det, at man har forældremyndigheden over barnet, og at den anden forælder medsignerer. Samtidig med udfyldelse af den digitale ansøgning betales gebyret (digitalt).

I 2014 er gebyret for behandling af en navneændringssag 500 kr. Hvis den samme navneændring gælder for flere personer i husstanden betales kun 1 gebyr. Dog skal der betales særskilt for børn på 18 år og derover.

Bemærk at det ikke er alle navneændringer, der kan tillades. 

NAVNEÆNDRING VED VIELSE

Hvis man i forbindelse med vielse ønsker at ændre sit navn og dermed opnå fælles mellem- eller efternavn med ægtefællen, er navneændring gratis. Der skal heller ikke betales gebyr for en navneændring for et barn under 18 år, hvis barnets navneændring følger af en navneændring, som en af forældrene får.

Ændringen kan tidligst træde i kraft ved vielsen. Der kan søges indtil 3 måneder efter vielsen.
Navneændring ved vielse ansøges ligeledes digitalt på Borger.dk

HVIS MAN IKKE HAR NEM-ID

Hvis man ikke har NemID, eller man af anden grund ikke har mulighed for at udfylde en digital ansøgning på Borger.dk, kan en papirblanket dog stadig udfyldes og afleveres på kirkekontoret i præstegården. Blanketter findes på www.personregistrering.dk eller udleveres på kirkekontoret.
Man er velkommen til at rette henvendelse hertil, hvis man har brug for hjælp i forbindelse med den digitale selvbetjening eller har spørgsmål til ovenstående punkter iøvrigt.

 

På www.personregistrering.dk kan man finde mere information om ovenstående emner.

ATTESTER

Kirkelige attester fås ved henvendelse til sekretæren/præsten.

SYGDOM

Man kan altid kontakte præsten ved sygdom og andet, for eksempel hjemmealtergang.

Hjerm Præstegård

Kirkevej 9, 7560 Hjerm

Sognepræst Jonas Serner-Pedersen  tlf. 97 46 41 14 * E-post: jjs@km.dk

Sekretær Maria Serner-Pedersen  tlf. 97 46 41 14 * E-post: mssp@km.dk 

 

Hjerm Vestre Kirke
Kirkevej 18 B
7560 Hjerm
 
Hjerm Østre Kirke
Kviumvej 10 B
7560 Hjerm