KIRKEGÅRDEN

Nærmere information om priser mm. kan findes i menuen til venstre.

Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

Ved fornyelser ud over fredningstiden skal der betales et gebyr, der udgør prisen på en timeløn. Gebyret er uafhængigt af, hvor mange år gravstedet fornyes. 

Reservering af gravsteder kan kun ske for minimum 5 år ad gangen. Samtidigt indgås en ren-og vedligeholdelsesaftale for hele brugsperioden. Der skal udstedes et gravstedsbrev, og der skal betales som ved en fornyelse ud over fredningstiden 1 timeløn. Uden moms kr.  361,60 

Rydning af gravsted før gravning, betales for medgået tid (m.moms) 

Pyntning af graven og den opgravede jord, betales efter medgået tid og materialer.

Pyntning i kirken efter aftale med graveren, betales efter medgået tid og materialer.

  

Med Venlig Hilsen 

Graver ved Hjerm Vestre Kirke

 

Morten Gert Hansen

eller gravermedhjælper

Laila Højris

 

Kan træffes på kirkegården/kontoret i tidsrummet:

Mandag: har graveren fri (som regel)

Tirsdag – Torsdag: kl. 7.30 – 15.30

Fredag: kl. 7.30 – 12.30

 

Træffes vi ikke lige på telefonen, ringer vi tilbage snarest muligt.

 

Mobiltelefon 21202743

Mail: hjermvkirkegaard@gmail.com