MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER

Næstformand
Robert Stoltenberg, Højgaardsparken 90 (valgt for vestre)
Tlf.: 51 95 63 90 | E-mail: robertstoltenberg90@gmail.com

Formand  
Birgitte Munk Jensen, Jegbjergvej 6 (valgt for vestre)
Tlf.: 9685 8846 / 4297 6837 | E-mail: bmunkjensen@gmail.com

Kirkeværge (Østre)

Jan Brander, Voldstrupvej 6, (valgt for Østre)

Tlf: 61 55 85 24

E-mail: jan.t.brander@gmail.com

 

 

Kirkeværge (vestre)
Kurt Immer Henriksen, Lindevænget 34 (valgt for vestre)

Tlf.: 9746 4821 / 2615 4821

E-mail: henriksen@hoegholm.dk

 

 

Medlem

Louise Christensen, Tellingvej 4 (valgt for østre)
Tlf.: 9746 5698 / 2073 3217 E-mail : telling@c.dk

Medlem

 

Tlf.:  E-mail: 

Kasserer
Dorte Gosvig, Kirkevej 17 (valgt for østre)
Tlf.: 9746 4825 / 5190 3183 E-mail: gosvig.hjerm@mail.dk

Medlem

Käthe G. Møller, Skarbyvej 12 (valgt for vestre)
Tlf.: 9746 4170 E-mail: katheogerik@gmail.com

Kontaktperson
Line Hoel, Kirkevej 20  (valgt for vestre)
Tlf.: 27 14 69 50 

E-mail: hoel.line@gmail.com

Sekretær 

Dorte Ebey Lind, (valgt for vestre) 

Tlf.:  E-mail: 

Personalerepræsentant
Graver Morten Gert Hansen
Tlf.: 21 20 27 43 | E-mail: hjermvkirkegaard@gmail.com

 

Sognepræst
Jonas Serner-Pedersen , Kirkevej 9
97464114 E-mail: : jjs@km.dk