ETHIOPERKREDSEN I HJERM

Etioperkredsen er nedlagt, men der er en årlig bazar i slutningen af november til fordel for Promissio (Dansk ethioper mission). 

Der er BASAR fredag den 24. november 2017 i Hjerm missionshus kl. 17,00 til 21,45.

Alle er velkommen