KLUB 86

Klub 86 er Hjerm sogns ældreklub, som har fået navn efter det år, klubben blev grundlagt. I 1986 blev Klub 86 nemlig startet af daværende sognepræst Henning Toft Bro, Solvej Lund, Martha Henriksen, Hanne Jakobsen og Hanne Buelund.

 

Klub 86 afholder eftermiddagsmøder i konfirmandstuen ved præstegården, hvor alle er velkomne. Sæsonen starter i september med en udflugt, og de følgende fem måneder er der møde den første onsdag i måneden kl. 14.30. Der begyndes med kaffebord, hvorefter der er foredrag eller underholdning af forskellig art. Sæsonen igennem bydes på et varieret program med alt fra lysbilleder til sang og musik. Både udensogns og lokale kræfter bidrager til nogle glade og hyggelige eftermiddage. Hvad der sker på næste møde, kan ses i kirkebladet.

 

Udvalget for Klub 86 består af Anine og Steen Kaag, Gurli og Peder Clausen, Ane-Marie og Kurt Henriksen samt Susanne Madsen.